Tak Ada Jawapan di Google Search?

Masih belum puas hati dengan Plus Your World?, Google terus menyerapkan Google+ ke enjin carian mereka. Ciri-ciri terkini, yang sesetengah pengguna melaporkan melihat untuk semua carian, penambahan link "Ask on Google+" di bahagian bawah halaman hasil carian. Jadi kalau anda semua tak jumpa jawapan yang tepat dari hasil carian di Google, sekarang boleh bertanya kepada rakan sosial dalam Google+.

Tidak kira apa jua pertanyaan, Google menambah link ke Google+ menggalakkan pengguna untuk mencuba permintaan mereka di rangkaian sosial. Idea seolah-olah bahawa, jika pengguna tidak dapat mencari apa yang mereka sedang cari melalui carian biasa, rakan-rakan mereka mungkin mempunyai jawapan yang lebih baik.

Bukan semua orang melihat perubahan ni sekarang, jadi Google hanya boleh menguji ia atau melakukannya secara beransur-ansur. Ia adalah satu lagi langkah ke arah mengintegrasikan Google+ ke enjin carian.

Lebih daripada integrasi, ia berfungsi sebagai satu lagi saluran untuk menngalakkan orang ramai menggunakan Google+, Google sedaya upaya cuba untuk melakukan sesuatu. Carian hampir pasti menjadi sosial.

Labels: ,