Google Berhubung dengan Perkhidmatan Windows Live

Sejak Wave 3, Windows Live selalu memiliki kemampuan untuk menghubungkan dalam berbagai perkhidmatan sosial dari seluruh internet, terutama perkhidamatan seperti Facebook, LinkedIn dan Twitter.

Dengan menghubungkan perkhidmatan sosial lain dan laman Windows Live, bergantung kepada sambungan, anda dapat melakukan perkara seperti melihat dan posting pembaruan status terus ke/dari Windows Live, mengintegrasikan daftar contacts, atau dalam kes Facebook, akses Facebook Chat dari Windows Live.

Sekarang ada lebih dari 88 perkhidmatan yang bersambung dari seluruh dunia yang tersedia di Windows Live. Namun, sementara YouTube dan Blogger yang sudah tersedia sebagai connected service, Google sendiri tidak pernah berhasil untuk tersenarai.

Sementara anda boleh "Import" kenalan Google ke Windows Live, ini berbeza dari mempunyai ia sebagai connected service (di mana ada link antara Windows Live dan Google dan setiap update ke kenalan di Google akan terkesan dalam Windows Live secara berkala). Google kini akhirnya disediakan sebagai perkhidmatan berkaitan untuk Windows Live:

Pada masa ni, anda boleh mengakses kenalan Google anda dari Messenger dan Hotmail, dan Windows Live akan membuat de-duplication untuk anda jika anda mempunyai kenalan yang sama pada Messenger, Facebook atau LinkedIn.

Walau bagaimanapun, aspek-aspek sosial Google+ tidak lagi boleh didapati, jadi jangan mengharapkan suapan sosial Google+ anda mula mengalir ke Messenger Sosial anda atau Windows Phone. Ini mungkin ditetapkan untuk ditukar pada masa akan datang, memandangkan Microsoft mengembangkan secara berterusan keupayaan perkhidmatan yang berkaitan dari masa ke masa. Terdapat juga khabar angin yang Google+ akan datang kepada Windows Phone, walaupun kesahihan sumber masih belum jelas.

Labels: ,