Perlindungan Spam Lebih Baik dengan Hotmail

Hotmail berkemampun menyekat spam lebih baik dan jauh lebih berkesan daripada Gmail dan Yahoo!  Mail. Keputusan datang dari kajian yang dijalankan oleh firma penyelidikan Cascade Insights. Firma itu mencatatkan bahawa, sementara analisis yang telah ditauliahkan oleh Microsoft, ujian telah dijalankan secara bebas dari pengaruh syarikat.

Penyelidik mencipta akaun e-mel untuk semua pembekal utama dan kemudian bekerja untuk menarik spam dari pelbagai laman web, termasuk yang sah dan mencari mencurigakan.

E-mel yang diterima di setiap peti masuk disisih sebagai SPAM dan HAM (e-mel yang sah, termasuk surat berita yang dilanggan) dan jumlah setiap kategori adalah dikira. Dari 14 November hingga 20 Disember, Hotmail berjaya untuk menapis spam yang paling baik menundukkan Gmail.

Labels: ,