16 Cara Tenaga Pengajar Boleh Gunakan Pinterest

Guru-guru atau tenaga pengajar memang terkenal dengan kemahiran susun atur mereka, jadi berkemungkinan mereka akan jatuh cinta dengan reka bentuk Pinterest iyang ntuitif dan logik.

Pengalaman pengguna rangkaian sosial telah membantu mendapatkan tempat teratas di kalangan rangkaian sosial yang paling popular hari ini. OnlineUniversities.com telah meletakkan bersama infografik berikut, yang menerangkan secara terperinci bagaimana guru boleh menggunakan Pinterest untuk menganjurkan rancangan pelajaran, mengedarkan kurikulum, bekerjasama dengan fakulti lain, malah menggalakkan penyertaan pelajar.

Ingat, walau bagaimanapun, terms of service perkhidmatan Pinterest menetapkan bahawa pengguna di bawah umur 13 tahun adalah dilarang. Jadi, jika anda masih mengajar pelajar anda ABC, anda mungkin tidak perlu menggalakkan mereka menggunakan rangkaian sosial.

Labels: ,