Instagram akan kongsikan Data Pengguna dengan Facebook

Instagram
Memandangkan Instagram sekarang kepunyaan Facebook, tak mustahil mereka akan berbuat demikian. Bermula 16 januari 2013, Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi Instagram akan berkuasa sepenuhnya bagi menjadikannya lebih kolaborasi dengan Facebook.

Syarikat itu menjanjikan yang anda masih akan mempunyai kawalan sepenuhnya seperti siapa yang boleh melihat kandungan anda dan di mana ia dikongsi, tetapi Facebook dan Instagram pasti akan mendapat sedikit keselesaan dengan satu sama lain yang mana maklumat pengguna diambil berat.

Instagram telah mengemaskini "Perkongsian Maklumat" sebahagian daripada Dasar Privasi semasa untuk mencerminkan hubungan mereka dengan Facebook.

Klausa dalam seksyen itu yang digunakan untuk menyebut sedikit maklumat tertentu dengan "Pembekal Perkhidmatan" atau lain-lain "organisasi yang membantu kita menyediakan perkhidmatan kepada anda."

Seksyen "Maklumat Penyimpanan" Instagram juga diakauknkan ke Facebook, menambah "affiliate" menyebut bahagian di mana Instagram menjelaskan bahawa ia boleh memindahkan data yang terkumpul.

Labels: ,